El día     22/04/21    a las     09:00 horas

Descripción

Departamento:  Familia Professional Imatge Personal

EL PRÒXIM CURS 2021-22 L’IES LAS LOMAS D’ALACANT AMPLIA LA SEUA OFERTA EDUCATIVA AMB EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR.

 

Grau Mitjà 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Perruquer/a. Barber/a. Tècnic/a en coloracions capil·lars. Tècnic/a en canvis de forma del cabell. Tècnic/a en tall de cabell. Tècnic/a en posticería. Tècnic/a en manicura. Tècnic/a en pedicura. Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector. Recepcionista en empreses perruqueria. Demostrador/a d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

 

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

 

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Perruqueria, branca Perruqueria i Estètica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Perruqueria, (LOGSE)