El día     19/10/17    a las     08:30 horas

Descripción

Departamento:  Educació Física

08:30-15:30hrs EspeleologIa A Vallada. DirigiT a 1ºBatxillerat. Organitzat pel departament d’E.F. Professor acompanyant: Gonzalo Romero. Activitat gratüita.