El día     22/02/22    a las     09:00 horas

Descripción

Departamento:  Valencià. Llengua i Literatura

Es convoca el I Concurs escolar de podcast Ràdio Las Lomas per a celebrar el 100 aniversari de la creació de la ràdio en el món, que coincideix amb el centenari del naixement  de l’escriptor Joan Fuster. Aquesta iniciativa busca fomentar la ràdio com a mitjà de comunicació accessible i resilient. 

Podran participar alumnes de tots els centres de Secundària i Batxillerat de la Comunitat Valenciana. Cada participant podrà participar presentant un màxim d’un podcast. a concurs, d’una duració màxima de cinc minuts.
Creativitat. al poder. T’atreveixes? Llig les bases i participa-hi!
Patrocinat per l’empresa Bandex. Plataforma per la llengua colabora en este I concurs de podcast i patrocinarà als guanyadors Tallers de mems, podcast, de tik-tok, i un de música trap o rap.

 

 

 

 

 


ORGANITZA:
Aquest I Concurs de Podcast de Ràdio escolar Las Lomas està organitzat per l’IES LAS LOMAS. El domicili és el carrer Barítono Paco Latorre, 1, 03015 Alacant.


1. IES LAS LOMAS organitza el seu primer concurs de podcast per a celebrar el 100 aniversari de la creació de la ràdio en el món, que coincideix amb el centenari del naixement de l’escriptor Joan
Fuster. Aquesta iniciativa busca fomentar la ràdio com a mitjà de comunicació accessible i resilient. Es regula conforme a les bases publicades en https://ieslaslomas.es


2. Podran participar alumnat i professorat de centres educatius de Secundària de la Comunitat Valenciana. La llengua vehicular del podcast serà el valencià.


3. Cada candidat podrà participar presentant un màxim d’un podcast a concurs.


4. La participació es realitza presentant un arxiu d’àudio (podcast) que pot tindre format de programa, informatiu, reportatge, documental o ficció sonora (contes, faules, recreacions
històriques). Pot ser real o inventat, gravat en directe o amb postproducció.


5. Quedaran excloses aquelles candidatures que de manera directa o indirecta puguen incitar, motivar o afavorir la violència, el racisme i la xenofòbia o la discriminació de qualsevol grup de
persones. IES Las Lomas podrà retirar del concurs qualsevol contingut que considere no adequat, contrari a l’esperit de la iniciativa, inapropiat o ofensiu. L’entitat organitzadora es reserva la potestat per a excloure sense avisar aquells projectes que, en qualsevol moment del procés, no complisquen els requeriments expressats en les bases de la convocatòria.


6. Es valorarà l’originalitat del guió i de la producció (recursos sonors, veus, música,etc). El guió haurà d’estar escrit per l’alumnat i el professorat. Es valorarà l’espontaneïtat, la ironia, l’originalitat i, sobretot, passar-ho bé. Ràdio Las Lomas podrà emetre’ls i publicar-los en els diferents canals de difusió que té el centre (web, xarxes socials). En cap cas, s’explotarà comercialment.


7. La temàtica dels podcast serà els aforismes de Joan Fuster i la ràdio, amb motiu del seu centenari. Cada candidatura haurà de triar un dels aforismes proposats per l’organització i utilitzar-lo com a font d’inspiració del podcast. Els aforismes proposats són els següents:
Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l’alegria.
Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres.
No faces de la teua ignorància un argument.
La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica.
I morir deu ser deixar d’escriure.


8. El podcast haurà de tindre una duració màxima de 5 minuts.


9. IES Las Lomas pretén fomentar la cultura valenciana i l’expressió oral de l’alumnat a través de la figura de l’erudit Joan Fuster i la seua relació amb els mitjans de comunicació.


10. L’últim dia per al lliurament del podcast a l’organització és el 20 de maig de 2022.

 

11. El resultat del concurs s’anunciarà abans de la finalització del curs escolar 21/22 i serà inapel·lable.


12. Els podcast que es presenten al concurs s’hauran de pujar a la plataforma IVOOX. I copiar l’enllaç al formulari que s’haurà d’emplenar i enviar a la següent adreça: radiolaslomas@gmail.com És important que els podcast tinguen la màxima qualitat d’àudio possible.


13. S’escriurà una breu presentació del podcast i de l’equip que el realitza. També s’hauran d’adjuntar al mateix correu dos fotografies sobre el procés de realització del podcast. En el nom de
l’arxiu de cada fotografia ha de constar el nom de l’IES i el títol del podcast. S’organitzarà una exposició col·lectiva amb les millors fotografies enviades.


14. Els centres escolars participants es faran responsables d’arreplegar les obligatòries autoritzacions per part dels progenitors i/o tutors legals tant per a la participació dels menors com per a la cessió de drets d’imatge i emissió, així com el tractament de les dades personals.


15. Els treballs es presentaran a nom de la professora o professor que figura en el formulari. També s’haurà d’especificar el nom del centre.


16. S’establiran dos categories:
1. Categoria A: alumnat de primer a tercer d’ESO i Formació Professional Bàsica.
2. Categoria B: alumnat de quart d’ESO, primer i segon de Batxillerat.


17. L’enviament dels podcast suposa l’acceptació total de la cessió a l’organització del concurs dels drets de propietat intel·lectual.


18. El format dels àudios serà .mp3.


19. PREMIS
S’atorgaran dos premis per categoria que consistiran en:
Categoria A: 1r a 3r d’ESO i Formació Professional Bàsica.
PRIMER PREMI: Una targeta regal amb valor de 100 euros amb finalitat educativa.
FINALISTA: Una targeta regal amb valor de 25 euros amb finalitat educativa.
Categoria B: 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.
PRIMER PREMI: Una targeta regal amb valor de 100 euros amb finalitat educativa.
FINALISTA: Una targeta regal amb valor de 25 euros amb finalitat educativa.


20. JURAT
IES Las Lomas constituirà el jurat amb professionals de la ràdio i de les lletres valencianes.