Del     10/04/18 al 10/04/18    a las     00:00 horas

Descripción

OFERTA D’OCUPACIÓ

IES LAS LOMAS

Professors/es especialistes per al Cicle Formatiu Tècnic Superior Artista Faller i Construcció d’Escenografies (LOE) de la família professional d’Arts i Artesanies.

Curs

Mòdul Professional

Hores anuals

1

Disseny tècnic d’escenografies i falles.

192

1

Organització de la producció d’estructures i maquinària escènica.

256

1

Organització de la producció de figures corpòries i ninots.

160

1

Organització de la plantà de falles.

96

2

Planificació de la producció.

120

2

Organització de la producció d’utileria.

180

2

Organització del muntatge de decorats.

140

2

Ambientació i servici d’espectacles.

120

2

Projecte de construcció d’escenografies i falles.

40

Els criteris de valoració s’establiran en la Comissió del Consell Escolar que es crearà per al desenvolupament del procés de contractació.

INTERESSATS

De l’1 al 15 de juny estarà obert el termini per lliurar les instàncies de sol.licitud de participació (disponibles al centre) amb el curriculum vitae i la documentació acreditativa (informe de vida laboral, certificats, cursos, etc.) a la secretaria del centre educatiu.

Alacant, 9 d’abril de 2018

Antonio Cutillas Iturralde

Director IES Las Lomas (Alacant)