xarxallibres

CALENDARI DE LLIURAMENT DE LLIBRES PER AL CURS 2017/2018

1r ESO Dilluns 4 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

2n ESO Dimarts 5 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

3r ESO Dimecres 6 de setembre, de 10:30 a 14: 30h

4t ESO Dijous 7 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

LLOC: BIBLIOTECA

IMPORTANT:

  • L’alumne ha d’haver formalitzat la matrícula del curs 2017/2018.

 

  • Ha de venir un dels pares o un familiar major d’edat responsable, amb el seu DNI o Targeta de Residència; aquest, juntament amb l’alumne, ha de signar el compromís de mantenir els llibres en bon estat i tornar-los al final de curs.

 

  • Hi ha d’haver lliurat els llibres prestats durant el curs 2016/2017 i haver complert el compromís de retornar-los en bon estat.

 


En un moment de situació econòmica delicada per a tota la societat, l’IES Las Lomas ha volgut donar un suport especial als alumnes del Centre i les seves famílies. Des de l’inici del curs 2013/14 hem creat un banc de llibres on, de forma voluntària, tant les famílies com els propis departaments han anat donant llibres de text al Centre. Aquest ha actuat com a intermediari i ha prestat, en la mesura del possible, els llibres de text a l’alumnat que ho necessitava i així ho ha sol·licitat. Com més llibres es lliuren a la fi de curs, més es poden prestar per al següent. La distribució dels llibres es realitza a la Biblioteca de l’Institut des dels primers dies de setembre.

Tot això s’ha realitzat mitjançant un ‘Compromís de bon ús dels llibres de l’IES Las Lomas’, en què tant l’alumne, com la seva família es comprometen a cuidar, folrar, no escriure i retornar al finalitzar el curs el llibre prestat. 

D’aquesta manera, podem estar satisfets ja que considerem que el projecte ha estat tot un èxit. Durant el present curs 2016/17 hem pogut ajudar a tota la comunitat educativa que s’està beneficiant d’aquest servei.

 

Des de la biblioteca del Centre i Vicedirecció us donem les gràcies a tots per la vostra col·laboració.

 

LLIBRES PRESTATS DURANT EL CURS 2016-17, PROCEDENTS DE DONACIONS (PER ASSIGNATURES I CURSOS)

  
ANGLÈS ANGLÈS EXERCICIS BIOLOGIA I GEOLOGIA FÍSICA I QUÍMICA TECNOLOGIA MATEMÀTIQUES CASTELLÀ GEO I HIST.
1 ESO 22 3 13 12 2 3 1
2 ESO 18 5 1
3 ESO 5 4 1 4
4 ESO 3
1 BATX 3

 

TOTAL DE LLIBRES  PRESTATS: 100

TOTAL DE BENEFICIARIS: 63 ALUMNES

 

També hem rebut una subvenció de la Conselleria d’Educació de 18.772,35 euros, que ha servit per a comprar 665 llibres de text nous.

A continuació exposem la relació de llibres adquirits i el préstec fet:

 

ASSIGNATURA, ISBN I CODI DE REGISTRE

NOMBRE EXEMPLARS

REGISTRE

Matemáticas 1, Anaya

9788467850734

R-M

 

45 Del R-M.1 al R-M.29

Del R-M.69 al R-M.84

Matemàtiques 1,  Anaya

9788467851472

R-MV

 

19 Del R-MV.1

al R-MV.19

Matemáticas 2,  Anaya

9788469814260

 

R-M

40

(1 d’ells defectuós)

Del R-M.30

al R-M.68

(+1 defectuós)

Matemàtiques 2,  Anaya

9788469815229

 

R-MV

15 Del R-MV.20

al R-MV.35*

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3,  Anaya

9788467852134

 

R-MA

10 Del R-MA.1 al

R-MA.10

 

Matemàtiques orientades als Ensenyaments Acadèmics 3,  Anaya

9788467852967

 

R-MAV

10 Del R-MAV.1 al R-MVA.10
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3,  Anaya

9788467852165

 

R-M.AP

10 Del R-MAP.1

al R-MAP.10

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4, Anaya

9788469810669

 

R-MA.

10 Del R-MA.11

al R-MA.20

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4, Anaya

9788469810729

 

R-M.AP.

10 Del R-MAP.11

al R-MAP.20

Lengua y Literatura 1, Anaya

9788467850703

 

R-C

65 Del R-C.1 al R-C.20

Del R-C.74 al R-C.84

Del R-C.99 al R-C.115

R-C.120, R-C.122, R-C.127

Del R-C.156 al R-C.165

Del R-C.167 al R-C.170

 

Lengua y Literatura 2, Anaya

9788469814208

 

R-C.

55 Del R-C.21 al R-C.37

Del R-C.116 al R-C.119

R-C.121

Del R-C.123 al R-C.126

Del R-C.128 al R-C.155

R-C.166

 

Lengua y Literatura 3, Anaya

9788467852103

 

R-C.

30 Del R-C.38 al R-C.39

Del R-C.60 al R-C.73

Del R-C.85 al R-C.98

 

 

Lengua y Literatura 4, Anaya

9788469810637

 

R-C.

20 Del R-C.40

al R-C.59

 

 

 

Comunica 1, Bromera

9788490264416

 

R- V.

60 Del R-V.1 al R-V.28

Del R-V.95 al R-V.126

Comunica 2, Bromera

9788490266366

 

R-V.

55 Del R-V.29 al R-V.54

Del R-V.127 al R-V.155

Comunica 3, Bromera

9788490264423

 

R-V.

20 Del R-V.55 al R-V.74
Comunica’t 3, Quadern, Bromera

9788490264904

 

R-VQ.

20 Del R-VQ.1

al R-VQ.20

Comunica 4, Bromera

9788490266373

 

R-V.

20 Del R-V-75 al R-V.94
Geografía e Historia 1, Oxford

978-84-673-9874-8

 

R- GH.

45 Del R-GH.1 al R-GH.45
Geografia i Història 1, Oxford

978-84-673-9875-5

 

R-GHV.

15 Del R-GHV.1 al R-GHV.15
Geografía e Historia 2, Oxford

978-0-19-050331-4

R-GH.

26 Del R-GH.46 al R-GH.71
Geografia i Història 2, Oxford

978-0-19-050332-1

 

R-GHV.

15 Del R-GHV.16 al R-GHV.30
Geografía e Historia 3, Oxford

978-84-673-9900-4

 

R-GH.

15 Del R-GH.72 al R-GH.86
 

Geografia i Història 3, Oxford

978-84-673-9901-1

 

R-GHV.

 

15 Del R-GHV.31 al R-GHV.45
Geografía e Historia 4, Oxford

978-0-19-050342-0

 

R-GH.

20 Del R-GH.87 al R-GHV.106

 

CATÀLEG BANC DE LLIBRES (NOVA ADQUISICIÓ)      2016/2017

A continuació podreu descarregar les llistes de llibres per al curs 2016-17

LIBRES TEXT 1 ESO 2016-17

LIBRES TEXT 1 ESO PEV 2016-17

LIBRES TEXT 2 ESO 2016-17

LIBRES TEXT 2 ESO PEV 2016-17

LIBRES TEXT 3 ESO 2016-17

LIBRES TEXT 3 ESO PEV 2016-17

LIBRES TEXT 4 ESO 2016-17

LIBRES TEXT 1 BATX CC 2016-17

LIBRES TEXT 1 BATX HUM 2016-17

LIBRES TEXT 2 BATX CC 2016-17

LIBRES TEXT 2 BATX HUM 2016-17

LIBRES TEXT 2º CFGM FUSTA 2016-17

Contacte:

Acepto la LOPD