Al nostre centre es desenvolupa un programa finançat per les regidores de joventut (Centre 14) i coordinación d’àrees de l’Ajuntament d’Alacant. Es trata d’un programa d’atendió als alumnes estrangers que han arribat a la zona nord de la cuitat amb desconeixement dels idiomes oficials i que necessiten una atenció especialitzada per a una ràpida integració facilitada per l’adquisició de competències lingüístiques.