CALENDARI FINAL DE CURS 2016-17

DIVENDRES 16 I DILLUNS 19 DE JUNY

EXÀMENS PROBA EXTRAORDINÀRA 2º BATXILLERAT.

Horari

16/06/17

19/06/17

8:30-10:30

VALENCIÀ

HISTÒRIA

10:30-12:30

QUÍMICA

HISTÒRIA DE L’ART

CC TERRA

DIBUIX TÈCNIC

GREC

GEOGRAFIA

12:30-14:30

FILOSOFIA

BIOLOGIA

FÍSICA

MATEMÀTIQUES

LLATÍ

16:30-18:30

ANGLÈS

CASTELLÀ

18:30- 20:30

INFORMÀTICA

FRANCÈS

DILLUNS 26 JUNY

09:00 h LLIURAMENT I EXPOSICIÓ DE TREBALLS FIN DE CICLE CFGS ART. FALLER I ESC.CONVOCATÒRIA ÚNICA A LES 9:00.

09:30 h. AVALUACIÓ PROBA EXTRAORDINÀRIA 2º BATXILLERAT

11:00 h. AVALUACIÓ PROBES ACCES CFGM I CFGS 13:00 h.

LLIURAMENT DE NOTES 2º BATXILLERAT. RECLAMACIONS

DIMARTS 27 I DIMECRES 28 JUNY.

RECLAMACIONS 2º BATXILLERAT

DIMECRES 28  DE JUNY I DIJOUS 29 DE JUNY

PROBES EXTRAORDINÀRIES ESO, 1º BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 

HORARI 28/06717 29/06/17
9:00-10:30 CASTELLÀ ESO I BATXILLERAT

 

TREBALLS I EXÀMENS ORGANITZ PRODUCC MAQ ESCÈN 1 CFGS

 

TREBALLS I EXÀMENS 2 CFGS ORG MONT DECORATS

 

2 CFGM MONT FUSTERIA

ANGLÈS ESO, FPB I 1 BATX

 

ANGLÈS TÈCNIC CFGM FUSTA I CFGS

 

GEOGRAFIA 1 FPB

10:30-12:00 FÍSICA I QUÍMICA ESO I BATX

 

CC APLICADES 1 I 2 FPB FUSTA

 

CC APLICADES A LA ACTIV PROFESSIONAL

 

TREBALLS I EXÀMENS 1 CFGS ORGANIT PLANTÀ

 

TREBALLS I EXÀMENS 2 CFGS ORG PRODUCC UTILERIA

 

2 CFGM FUSTA MECANITZATS FUSTA I DERIVATS

MATEMÀTIQUES ESO I 1 BATX

 

FOL FPB, 1 CFGM FUSTA I 1 CFGS

 

IEIE 2 CFGM FUSTA I 1 CFGS

 

OP BÀSIQUES MECANITZ 2 FPB

12:00-13:30 OPTATIVES ESO I BATX

(FRANCÈS/CULTURA CLÀSSICA/INFORMÀTICA/REFORÇ INSTRUMENTAL/LITERATURA UNIVERSAL/CULTURA CIENTIFICA)

 

2 CFGM FUSTA. ACABATS FUSTERIA

 

TREBALLS I EXÀMENS DISENY TÈCNIC 1 CFGS

 

TREBALLS I EXÀMENS PLANIFIC PRODUCCIÓ 2 CFGS

HISTÒRIA 1 BATX

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA ESO

 

ENTAPISSATS 1 FPB FUSTA

2 FPB FUSTA

 

MATERIALS FUST 1 CFGM FUSTA

13:30-15:00 EDUC PLÀSTICA ESO

 

DIBUIX TÈCNIS 1 BATX

 

2 CFGM FUSTA MEC CONT NUM

RELIGIÓ / VALORS ÈTICS ESO I 1 BATX

 

ANATOMIA APLICADA 1 BATX

 

MAT PROD TÈXTILS 2 FPB FUSTA

16:00-17:30 VALENCIÀ ESO I 1 BATX

 

COMUNIC I SOCIETAT 1 FPB FUSTA

 

OP BÀSCIC MOBILIARI 1 CFGM FUSTA

 

TREBALLS I EXÀMENS ORG PRODUCCIÓ NINOTS 1 CFGS

 

TREBALLS I EXÀMENS AMBIENT SERVEIS I ESPECTACLES 2 CFGS

BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO I BATX

 

LLATÍ 4 ESO I 1 BATX

 

ATENC CLIENT 1 FPB FUSTA

 

17:30-19:00 FILOSOFIA 1 BATX

 

ÈTICA 4 ESO

 

OP BÀSIQUES MAGATZ 1 CFGM

GREC 1 BATX

 

DOCUM TÈCNICA 2 CFGM FUSTA

 

TECNOLOGIA ESO

 

ACABATS BÀSICS FUSTA 2 FPB FUSTA

 

ECONOMIA 4 ESO I 1 BATX

 

IAEE ESO

 

INST ELECT FUST 1 FPB FUSTA

 

SOLUC CONSTRUCT 1 CFGS

 

 

19:00 MÚSICA ESO

 

CONTR MAGATZ 1 CFGM

EDUCACIÓ FÍSICA ESO I 1 BATX

 

divendres 30 DE JUNY

AVALUACIONS PROBA EXTRAORDINÀRIA ESO, 1º BATX  I CICLES FORMATIUS

 

HORA

SECRETARIA BIBLIOTECA

CAPORALIA EST.

9:30-10:00

1 ESO A 3 ESO A 1 FPB

10:00-10:30

1 ESO B 3 ESO B

2 FPB

10:30-11:00

1 ESO C 1 BATXILLERAT

1 CFGM FUSTA I MOBLE

11:00-11:30

1 ESO D 4 ESO

2 CFGM FUSTA I MOBLE

11:30-12:00

1 ESO E  

1 CFGS ART. FOGUER

12:30-13:00

2 ESO A  

2 CFGS ART. FOGUER

13:00-13:30

2 ESO C  

 

13:30-14:00 2 ESO B  

 

 

DILLUNS 3  DE JULIOL

10:00 h. LLIURAMENT NOTES ESO,1º BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS.

RECLAMACIONS

 

DIMARTS 4 DE JULIOL

11:00 CLAUSTRE FINAL DE CURS.

RECLAMACIONS.

CONSELL ESCOLAR

DIMECRES 5 DE JULIOL

RECLAMACIONS

DIMARTS 4, DIMECRES 5 I DIJOUS 6 JULIOL

PROBA EXTRAORDINÀRIA P.A.U.

 


CALENDARI DE LLIURAMENT DE LLIBRES PER AL CURS 2017/2018

1r ESO Dilluns 4 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

2n ESO Dimarts 5 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

3r ESO Dimecres 6 de setembre, de 10:30 a 14: 30h

4t ESO Dijous 7 de setembre, de 10:30 a 14: 30h.

LLOC: BIBLIOTECA

IMPORTANT:

  • L’alumne ha d’haver formalitzat la matrícula del curs 2017/2018.
  • Ha de venir un dels pares o un familiar major d’edat responsable, amb el seu DNI o Targeta de Residència; aquest, juntament amb l’alumne, ha de signar el compromís de mantenir els llibres en bon estat i tornar-los al final de curs.
  • Hi ha d’haver lliurat els llibres prestats durant el curs 2016/2017 i haver complert el compromís de retornar-los en bon estat.

1 Març 2017

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS 2016-17

 

16 Juliol 2016

LLISTAT ALUMNES ADMESOS FPB 16/07/2016


28 Juny 2016

LLISTAT DE LLIBRES PER AL CURS 2016-17

A continuació podrà descarregar les llistes de llibres per al curs 2016-17

LIBROS TEXTO 1º ESO 2016-17

LIBROS TEXTO 1º ESO PEV 2016-17

LIBROS TEXTO 2º ESO 2016-17

LIBROS TEXTO 2º ESO PEV 2016-17

LIBROS TEXTO 3º ESO 2016-17

LIBROS TEXTO 3º ESO PEV 2016-17

LIBROS TEXTO 4º ESO 2016-17

LIBROS TEXTO 1º BACH CC 2016-17

LIBROS TEXTO 1º BACH HUM 2016-17

LIBROS TEXTO 2º BACH CC 2016-17

LIBROS TEXTO 2º BACH HUM 2016-17

LIBROS TEXTO 2º CFGM MADERA 2016-17

 


27 Juny 2016

 RESULTATS PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

 


15 juny 2016

AMPLIACIÓ TERMINI ADMISIÓ A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL