CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZA CURSO 2018-19

ESO Y BACH FPB CFGM – CFGS
Presentación solicitudes 17 mayo – 28 mayo 18 mayo – 31 mayo 18 mayo – 31 mayo
Presentación Req Académico ESO Hasta 27 junioBACH Hasta 5 julio Hasta 13 junio Hasta 9 julio
Listas provisionales 12/07/18 14/06/18 11/07/18
Listas definitivas 19/07/18 20/06/18 18/07/18
Matrícula 19 julio – 26 julio 26 junio – 4 julio 18 julio – 27 julio
EXTRAORD Present solicitudes 12 julio- 17 julio
Listas provisionales 20/07/18
Listas definitivas 25/07/18
Matrícula 26 julio – 30 julio

* Matrícula Colegios Adscritos 25 junio – 28 junio

FPB
FASE ORDINARIA
– Reclamaciones ante centro: Hasta el 24 de junio
– Presentación alegaciones ante la comisión sectorial: Hasta el 28 de junio
– Resolución alegaciones: Hasta el 3 de julio

FASE EXTRAORDINARIA
– Reclamaciones ante centro: Hasta el 21 de julio
– Presentación alegaciones ante la comisión sectorial: Hasta el 27 de julio
– Resolución alegaciones: Hasta el 30 de julio

ASIGNACIÓN DE PLAZAS VACANTES
-FASE I (Personas que han participado en el proceso de admisión)
Del 5 de julio hasta el 6 de julio

– FASE II (Cualquier persona)
Del 3 de septiembre hasta el 8 de octubre

 ___________________________________________

___________________________________________

OFERTA D’OCUPACIÓ

IES LAS LOMAS

Professors/es especialistes per al Cicle Formatiu Tècnic Superior Artista Faller i Construcció d’Escenografies (LOE) de la família professional d’Arts i Artesanies.

Curs

Mòdul Professional

Hores anuals

1

Disseny tècnic d’escenografies i falles.

192

1

Organització de la producció d’estructures i maquinària escènica.

256

1

Organització de la producció de figures corpòries i ninots.

160

1

Organització de la plantà de falles.

96

2

Planificació de la producció.

120

2

Organització de la producció d’utileria.

180

2

Organització del muntatge de decorats.

140

2

Ambientació i servici d’espectacles.

120

2

Projecte de construcció d’escenografies i falles.

40

Els criteris de valoració s’establiran en la Comissió del Consell Escolar que es crearà per al desenvolupament del procés de contractació.

INTERESSATS

De l’1 al 15 de juny estarà obert el termini per lliurar les instàncies de sol.licitud de participació (disponibles al centre) amb el curriculum vitae i la documentació acreditativa (informe de vida laboral, certificats, cursos, etc.) a la secretaria del centre educatiu.

Alacant, 9 d’abril de 2018

Antonio Cutillas Iturralde

Director IES Las Lomas (Alacant)

______________________________________________________________________________